Naložba v vašo prihodnost

Opis operacije

Energetska sanacija objekta HOTEL DELALUT je namenjena celoviti energetska obnovi stavbe. Obnovljen bo celoten zunanji ovoj stavbe. Zamenjavi stavbne pohištva (okna in balkonska vrata). Vgradili se bodo sprejemniki sončne energije za obnovljiv vir električne energije, lokalne rekuperacijske enote in druge naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Vgrajena bo energetsko učinkovita razsvetljava. Zamenjava sistema ogrevanja z energetsko učinkovitejšim. Uvedeni bodo za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode.

Namen operacije, finančna podpora, cilji in rezultati operacije, Namen operacije je zmanjšati ekološki vpliv na okolje z zmanjšanjem porabe električne energije in povečanje deleža pridobivanja energije iz obnovljivih virov ter zmanjšati porabo pitne in sanitarne vode z uvedbo ukrepov.

Operacija je financirata Evropska unija in Republike Slovenija.

Open time

Monday - Saturday
09:00 - 22:00
Sunday and holidays
09:00 - 16:00

Contact

Tel.:
02/821-82-40
GSM: 041-630-982 (Drago)
Fax: 02/821-82-41
E-mail:
info@delalut.si
facebook